Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

7284 4d00 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaucieknijmi ucieknijmi
3237 08f4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viamayamar mayamar
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viapl pl
4490 19e0 500

itsjustfrank:

“Which I measured with my rulers”

Reposted fromiamgash iamgash viadanielbohrer danielbohrer

aslutfor5sos:

moriartystayingalive:

If a guy ever spreads a rumor that he slept with you, don’t deny it. One, because there will always be people who think it’s true, and two, because that dumbass boy just handed you the power to say anything you want about what he’s like in bed, and people will believe it. Say he bleats like a sheep when he orgasms. Say he put on pearl earrings and asked you to call him Daisy. Say he couldn’t get it up until he watched an old Billy Mays infomercial. The power is yours.

This is my new favorite post

Reposted fromParfumelle Parfumelle viadanielbohrer danielbohrer
4478 2446 500
Reposted fromtanukichan tanukichan viadanielbohrer danielbohrer

historianista:

owlapin:

owlapin:

owlapin:

MICROSOFT WORD HAS A FUCKING “INSERT CITATION” BUTTON WHY THE FUCK DID NO ONE EVER TELL ME THIS IS SIGNIFICANT INFORMATION FUCK THE SCHOOL SYSTEM THIS IS MICROSOFT WORD 2007 I SHOULD HAVE BEEN MADE AWARE OF THIS IN HIGHSCHOOL WHAT THE ACTUAL FUCK I HATE EVERYTHING

you can fucking log your sources into your document and then at the end press a fucking button and it makes a bibliography page for you im

image

im not even lying im so mad

Posting to save a grad student’s life.

1730 9094 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viadanielbohrer danielbohrer
Evolution
Reposted fromstraycat straycat viaikari ikari
7080 8d21
Reposted fromfiffey fiffey viaLukasYork LukasYork
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viaoopsiak oopsiak

June 15 2015

4143 5319 500
Reposted fromavgp avgp viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2343 473e 500
Reposted fromriskera riskera viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

June 14 2015

2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice vianoticeable noticeable
9220 be06 500

thollukthcaptor:

awwww-cute:

A Capybara Among Guinea Pigs

the King rests among his citizens

all is well

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl